stats


Music
悪魔と契
[semi hiatus]

Watashi no inai sekai de mo samishii koto wa nai desho?

Watashi no inai sekai de mo samishii koto wa nai desho?

+ 06:00 10月1 7,474 notes
atsukunaritai:

An arrangement of background Hinata.

atsukunaritai:

An arrangement of background Hinata.

+ 21:02 9月30 3,685 notes
+ 21:01 9月30 2,817 notes
hana-yori:

まるぱか

hana-yori:

まるぱか

+ 20:58 9月30 1,092 notes
+ 20:58 9月30 1,403 notes

Cry Bitterly

Cry Bitterly

+ 20:54 9月30 893 notes
johanndro:

BE VICTORIOUS RINHARU!

johanndro:

BE VICTORIOUS RINHARU!

+ 20:52 9月30 4,384 notes
+ 20:51 9月30 151 notes
+ 18:01 9月30 98 notes
+ 17:10 9月30 601 notes
theme